Skip to main content

STRATEGISCH OMGEVINGSMANAGEMENT

professioneel belangenmanagement

 

Bij maatschappelijke opgaven zijn vaak veel partijen betrokken. Elk met hun eigen belangen, ideeën en prioriteiten. Zij vormen de omgeving en zijn van grote invloed op het behalen van een goed eindresultaat. Dit vraagt een professionele benadering van deze omgevingspartijen. Strategisch omgevingsmanagement is een werkwijze die gericht is op samenwerking en ruimte biedt aan stakeholders om zo goed mogelijk voor hun eigen belangen op te komen. Ook als er grote verschillen zijn. Centraal staan het werken aan vertrouwen en het realiseren van waarde voor alle partijen. Ik adviseer en begeleid mensen en organisaties bij het zo effectief en zorgvuldig mogelijk inrichten en uitvoeren van deze omgevingsprocessen.

Advies

Goed voorbereid en zorgvuldig omgevingsmanagement biedt houvast voor een effectief, zorgvuldig proces en een langdurige relatie met stakeholders. Samen brengen we het speelveld rond een opgave in kaart en ontwerpen we een omgevingsstrategie. Daarnaast adviseer ik over de inrichting van het proces en de verankering in de organisatie.

Begeleiding

Als onafhankelijke procesbegeleider kan ik het omgevingproces na inrichting verder begeleiden. Bijvoorbeeld door het faciliteren van sessies met omgevingspartijen, door te onderhandelen met omgevingspartijen op basis van mutual gains en door omgevingsprofessionals te coachen bij het uitvoeren van het omgevingsmanagement.

Trainingen

Professioneel omgevingsmanagement vraagt om de juiste tools, houding en gedrag. Mijn kennis en praktijkervaring zet ik in om anderen te trainen. Dat doe ik samen met ervaren trainers uit mijn netwerk. In mijn trainingen staat de praktische toepasbaarheid altijd centraal. Ik bied inhousetrainingen en trainingen op basis van open inschrijving. Bekijk het aanbod.

Het Canvas

Samen met twee collega’s uit het vak heb ik het boek Canvas Omgevingsmanagement geschreven. Met dit boek en het Canvas als methodiek bieden we teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van de opgave samen goed in te richten. Het Canvas zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je met stakeholders om wilt gaan. Zo kun je goed voorbereid en met vertrouwen de stakeholders tegemoet treden en een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van een opgave die niet alleen van waarde is voor de organisatie maar voor alle belanghebbenden!

Werken aan gezamenlijkheid levert altijd winst op.
Voor alle partijen. Daar ben ik van overtuigd. 

Zoek je advies en begeleiding bij het inrichten van een omgevingsproces of wil je gewoon even sparren?

Laten we een kop koffie drinken