Skip to main content

Samen bouwen aan vertrouwen

Samenwerkingsvraagstukken & strategisch omgevingsmanagement

Samenwerkingsvraagstukken

Beeldmerk Johanneke de Lint

Maatschappelijke vraagstukken kun je als organisatie niet meer alleen oplossen. Er ontstaan steeds meer netwerken, coalities en samenwerkingsverbanden. Om de kans op een succesvolle samenwerking te vergroten, is een goed doordacht samenwerkingsproces cruciaal. Als onafhankelijke partij begeleid ik deze processen.

Strategisch omgevingsmanagement

Beeldmerk Johanneke de Lint

Bewust alle belanghebbenden betrekken bij een organisatievraagstuk, project of programma is een steeds belangrijkere factor voor succes. Ik begeleid mensen en organisaties bij het zo effectief en zorgvuldig mogelijk inrichten en uitvoeren van deze omgevingsprocessen.

De Lint Consultancy

Samenwerkingsvraagstukken en in het bijzonder de samenwerking tussen organisaties en hun omgeving. Daar ligt mijn interesse. Hoe verbind je partijen met tegenstrijdige belangen? Hoe krijg je de juiste partijen om tafel en creëer je onderling vertrouwen? Hoe realiseer je gezamenlijk projecten, programma’s of andere opgaven? Vanuit verschillende rollen geef ik invulling aan dit soort vragen. Van omgevingsmanager tot trainer, van coach tot procesbegeleider. Mijn werkwijze is pragmatisch, mensgericht en altijd met een heldere focus op een concreet resultaat. Een toekomstbestendig resultaat.

“Bouwen aan vertrouwen. Dat is mijn werk. Ik help partijen om beter samen te werken en weet wat er nodig is om te komen tot duurzame oplossingen.”

Training Canvas Omgevingsmanagement

Canvas Omgevingsmanagement is een praktisch en visueel hulpmiddel bij een goede voorbereiding en inrichting van het omgevingsproces. In deze eendaagse training leer je het Canvas Omgevingsmanagement toepassen in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen en ervaar je zelf hoe je met behulp van het Canvas op professionele wijze invulling kunt geven aan omgevingsmanagement.

Organisaties waar ik door de jaren heen mee samengewerkt heb

Heb je een samenwerkingsvraagstuk, zoek je advies en begeleiding bij het inrichten van het omgevingsproces of wil je gewoon even sparren?

Laten we een kop koffie drinken